Treceți la conținutul principal

Concursul Național de Științe și Inginerie „Mold SEF” 2019

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU CURRICULUM ȘI EVALUARE
Informație cu privire la organizarea și desfășurarea Concursului Național de Științe și Inginerie ”Mold SEF” 2019
Concursul Național de Științe și Inginerie ”Mold SEF” 2019 este organizat în conformitate cu Regulamentul Concursului Național de Științe și Inginerie ”Mold SEF” (Moldova Science and Engineering Fair), aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 74 din 13.02.2014, având ca obiectiv general identificarea și dezvoltarea inteligențelor multiple la elevi, sporirea interesului pentru studiul matematicii, fizicii, informaticii, chimiei, biologiei, științelor naturale, științelor tehnice și inginerești (regulamentul concursului poate fi găsit la adresa http://isef.ict.md/p/regulament.html).
Concursul ”Mold SEF” este destinat elevilor claselor a IX-a – XII-a care, având ca îndrumător un cadru didactic, cercetător științific, au elaborat un proiect (o invenție sau o cercetare) care se încadrează în una din următoarele categorii tematice:
I. Științe (Chimie, Biologie, Geografie, Fizică, Managementul mediului și al ecosistemelor, Matematică sau pe domeniile interdisciplinare ale științelor enumerate);
II. Științe aplicate (Inginerie mecanică, Energetică și termotehnică, Electrotehnică și electronică, Echipamente și tehnologii de măsurare sau monitorizare, Reciclare, Economie);
III. Tehnologia informației (Știința calculatoarelor, Algoritmi, Programare, Inteligență artificială, Navigare și comunicare, Aplicații software).
Elevii pot participa la concurs atât cu proiecte individuale, cât și cu proiecte elaborate în echipă. Echipa poate fi compusă din cel mult 2 elevi. Fiecare elev/echipă poate participa la concurs cu un singur proiect asupra căruia a lucrat pe parcursul anului 2018. Proiectele pot fi prezentate ca exponat și/sau poster (informații și recomandări cu referire la conținutul și prezentarea proiectelor pot fi găsite la adresa http://isef.ict.md/p/regulament.html). Proiectele pot fi prezentate în limbile română, rusă  sau engleză.
Fiecare elev/echipă va prezenta proiectul său timp de cel mult 10 minute membrilor comisiei de jurizare. Punctajul maxim oferit de fiecare membru al juriului este de 100 puncte, împărțite astfel:
Nr.
Criteriul
Punctaj maxim
1.
Aplicabilitatea și beneficiul economic
30 puncte
2.
Abordarea creativă (a ipotezelor, a procesului de cercetare/studiu etc.)
20 puncte
3.
Abordarea științifică a tematicii proiectului
20 puncte
4.
Complexitatea studiului realizat, rigurozitatea
10 puncte
5.
Actualitatea/noutatea temei
10 puncte
6.
Claritatea prezentării (vizuală și orală)
10 puncte
Totodată, comisia de jurizare, în urma unei selecții a finaliștilor, poate desemna până la 3 proiecte pentru participare la Concursul Internațional Intel ISEF 2019 (https://student.societyforscience.org/), care se va desfășura în SUA, în luna mai 2019. Criteriile de bază în selectarea proiectelor pentru participare la etapa internațională sunt: aplicabilitatea în viața economică/socială, elementul de noutate al proiectului, abilitatea de prezentare a proiectului în limba engleză.    
Concursul ”Mold SEF” 2019 se va desfășura în luna februarie 2019. Pentru participare la concurs este necesară înscrierea prealabilă, în perioada 20 decembrie – 20 ianuarie, prin completarea Formularului online accesând link-ul: https://goo.gl/forms/Gcx7RkCFMCDNLxL93. Totodată, Formularul va putea fi accesat și de pe site-ul www.aee.edu.md sau www.isef.ict.md. Formularul se completează de profesorul coordonator.
După finalizarea perioadei de înscriere la concurs, Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare va efectua demersurile necesare către Organele locale de specialitate în domeniul învățământului/ instituțiile de învățământ pentru a asigura delegarea elevilor și profesorilor pentru participare la concurs.

Postări populare de pe acest blog

Premianții Concursului Național de Științe și Inginerie „MoldSEF”, ediția a IX-a În perioada 18 - 19 martie 2021 s-a desfășurat, în format online, Concursul Național de Științe și Inginerie „Mold SEF” (Moldova Science and Engineering Fair), ediția a IX-a. Evenimentul are ca obiectiv general identificarea și dezvoltarea inteligențelor multiple la elevi, sporirea interesului pentru studiul matematicii, fizicii, informaticii, chimiei, biologiei, științelor naturale, științelor tehnice și inginerești. La ediția din acest an a Concursului au fost înscrise 36 de proiecte elaborate de 58 de elevi, ghidați de 29 de profesori, reprezentanți ai instituțiilor de învățământ din 12 raioane și municipii. Din numărul total de proiecte, 15 au fost la categoria Științe și Matematică, 14 la categoria Științe Aplicate și 7 la categoria Tehnologia Informației. Criteriile de evaluare pentru proiectele participante sunt: aplicabilitate, creativitate, abordarea științifică, complexitatea studiului, actualita

Start înscrierilor la Concursul Național de Științe și Inginerie „Mold SEF” 2022

Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare anunță perioada și procedura de înscriere la Concursul Național de Științe și Inginerie „Mold SEF” 2022. În conformitate cu  Ordinul MEC nr. 1700/2021  cu privire la organizarea olimpiadelor și concursurilor republicane în anul de studii 2021-2022 , cea de-a X-a ediție a  Concursului Național de Științe și Inginerie „Mold SEF”  (în continuare Concursul) se va desfășura, în format online, în perioada  25 – 27 februarie 2022 . Înscrierea la Concurs se realizează în perioada  04 ianuarie – 04 februarie , prin completarea, de către profesorul coordonator al proiectului, a  Formularului online , disponibil pe site-ul Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare ( www.ance.gov.md ). Concursul Național de Științe și Inginerie „Mold SEF”  (Moldova Science and Engineering Fair)  este organizat conform prevederilor  Regulamentului privind concursurile și olimpiadele școlare  aprobat prin ordinul MECC

Concursul Național de Științe și Inginerie „Mold SEF” 2021

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU CURRICULUM ȘI EVALUARE Informație cu privire la organizarea și desfășurarea Concursului Național de Științe și Inginerie „Mold SEF” 2021 Cea de-a IX-a ediție a Concursului Național de Științe și Inginerie „Mold SEF” (Moldova Science and Engineering Fair) este organizată conform prevederilor Regulamentului privind concursurile și olimpiadele școlare aprobat prin ordinul MECC nr. 1222 din 06.10.2020 și a Regulamentului Concursului Național de Științe și Inginerie „Mold SEF” aprobat prin ordinul ME nr. 74/2014, având ca obiectiv general identificarea și dezvoltarea inteligențelor multiple la elevi, sporirea interesului pentru studiul matematicii, fizicii, informaticii, chimiei, biologiei, științelor naturale, științelor tehnice și inginerești (regulamentul concursului poate fi găsit la adresa http://isef.ict.md/p/regulament.html ). Concursul „Mold SEF” este destinat elevilor claselor VII